0986273272
GIẢI PHÁP TƯỚI @ NĂM 2021
Truyền hình Bình Dương: Tưới 7hecta chỉ mất 30 phút, 2 lít dầu và 1 công lao động
Ống LDPE nâu cao cấp đầu tiên tại VN: Bảo hành 5 năm
TỰ ĐỘNG HÓA
PHỤ KIỆN
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

                

    Uy tín đặt lên hàng đầu (khách hàng Đaknong)                         Cảm nhận và chia sẻ (khách hàng Đaklak)