0986273272
GIẢI PHÁP TƯỚI @ NĂM 2021
Truyền hình Bình Dương: Tưới 7hecta chỉ mất 30 phút, 2 lít dầu và 1 công lao động
Tiết kiệm 50 lít dầu và 14 công lao động sau khi áp dụng giải pháp tưới này
TỰ ĐỘNG HÓA
PHỤ KIỆN
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

                

    Uy tín đặt lên hàng đầu (khách hàng Đaknong)                         Cảm nhận và chia sẻ (khách hàng Đaklak)